RODO

FORMULARZ ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA
NA STRONIE WWW I NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCHW Przedszkolu nr 109 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu nauczyciele, dzieci i rodzice tworzą społeczność. Nasi nauczyciele, rodzice na bieżąco fotografują ważne chwile z życia naszych podopiecznych. Zdjęcia te pozwalają nam tworzyć społeczność wokół naszej placówki i przygotowywać wychowanków do życia w społeczeństwie.
Chcielibyśmy móc publikować te zdjęcia:

a) na stronie internetowej szkoły – www.przedszkole109-integracja.przedszkolowo.pl
b) na profilu szkoły na Facebook pod adresem www.facebook.com/Przedszkole-nr-109-z-oddziałami-integracyjnymi-1182335095160623

Celem publikacji zdjęć jest promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i zainteresowań uczniów. Dzięki temu większa ilość rodziców oraz bliskich dzieci będzie miała dostęp do wydarzeń z ich życia, a same dzieci będą mogły zobaczyć siebie w Internecie w interakcji związanej z naszą społecznością i edukacją, co może mieć pozytywny wpływ na ich rozwój i poczucie wartości.
Z uwagi na obowiązujące regulacje ochrony danych osobowych (tzw. RODO), abyśmy mogli publikować wizerunek Twojego dziecka w powyższych mediach potrzebujemy, wyrażenia przez Ciebie odrębnie dwóch zgód. Choć są one do siebie bardzo podobne, to jedna dotyczy obszaru przetwarzania danych, a druga prawa do wizerunku.
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę pisząc na adres e-mail tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub składając pismo w Sekretariacie placówki. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego przed jej wycofaniem.
Dane dziecka:

___________________________ - ___________________________


(imię i nazwisko dziecka) - (data urodzenia dziecka)Zgoda nr 1 (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku)
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi ul. Nowowiejska 80a 50-315 Wrocław polegające na publikowaniu na:

 stronie internetowej www.przedszkole109-integracja.przedszkolowo.pl oraz
 na profilu Facebook www.facebook.com/Przedszkole-nr-109-z-oddziałami-integracyjnymi-1182335095160623

wizerunku mojego dziecka w zestawieniu z jego imieniem, nazwiskiem oraz oznaczeniem grupy/klasy.

Zgoda nr 2 (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku)
Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi ul. Nowowiejska 80a 50-315 Wrocław na

 stronie internetowej www.przedszkole109-integracja.przedszkolowo.pl oraz
 na profilu Facebook www.facebook.com/Przedszkole-nr-109-z-oddziałami-integracyjnymi-1182335095160623

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:

___________________________ - ___________________________


podpis rodzica/opiekuna prawnego - miejscowość, data

Przedszkolowo.pl logo