Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

X Festiwal Zdrowia

Dnia 28.11.2018 w dzielnicy Śródmieście odbył się X Festiwal Zdrowia, w którym uczestniczyło 13 przedszkoli z dzielnicy Śródmieście należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Honorowy patronat nad imprezą objął Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia. Celem przeglądu było rozwijanie postawy prozdrowotnej poprzez muzykę i śpiew, prezentacja pracy i osiągnięć przedszkoli w dziedzinie promocji zdrowia oraz integracja środowisk przedszkolnych.
W tym roku motywem przewodniczym prezentowanych utworów muzycznych było zdrowie psychiczne. Dzieci zaprezentowały piosenki o tematyce szczęścia- podpowiadając co sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Nie zabrakło tez utworów, które zachęcały do zdrowego stylu życia. Nasze przedszkole reprezentowała grupa IVA. Również i w tym roku impreza ta odbyła się w Przedszkolu Nr 109 z oddziałami integracyjnymi. Dekoracja na scenę została wspólnie stworzona przez Panie koordynatorki ze wszystkich 13 placówek, zaś plakat zrobiła pani Agnieszka Stasiak z Przedszkola nr 74. Po zakończonych występach uczestniczące przedszkola zostały nagrodzone dyplomami oraz pamiątkowymi pucharami zorganizowanymi przez Panią Katarzynę Głowik-Jamróz – głównego koordynatora. W przeglądzie uczestniczyło ok 286 dzieci. W przerwach pomiędzy występami poszczególnych przedszkoli dobyły się zabawy ruchowe poprowadzone przez nauczycielki: Antoninę Hrysiukowicz oraz Agnieszkę Śledzińską. O całą oprawę muzyczną zadbał Pan Damian Białecki. Z udział i wsparcie wszystkim serdecznie dziękujemy.
Relacja 2018-12-05, 13:03 | autor: Irena Młyńczak
Przedszkolowo.pl logo