Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

warsztaty międzykulturowe

Nasze przedszkole ponownie uczestniczyło w projekcie z zakresu edukacji międzykulturowej „Akademia Dzieci Świata”. Cztery grupy (IV a, IV b, IV c oraz III a) uczestniczyły w przygotowanych przez Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła oraz Stowarzyszenie Żółty Parasol, bezpłatnych warsztatach międzykulturowe dla dzieci.
W bardzo ciekawy o obrazowy sposób poprowadziła je p. Iwona Frydryszak.
Program składał się z dwóch 2-godzinnych warsztatów prowadzonych w odstępie około miesiąca. Pierwsze spotkanie dotyczyło wielokulturowości, ich tematem przewodnim były: różnice i podobieństwa między kulturami (normy, wartości, obyczaje, sposoby zachowania, artefakty i wytwory kultury). Warsztaty połączone były z zajęciami kreatywnymi, podczas których dzieci stworzyły kolaże.
Drugie spotkanie dotyczyło szacunku dla różnorodności, empatii i dialogu międzykulturowego. Elementem integralnym warsztatów była praca kreatywna, której celem było pobudzenie zrozumienia dla różnorodności.
Dzieci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniach. Miały okazje nie tylko posłuchać ciekawej opowieści, ale również zobaczyć zdjęcia, przymierzyć elementy ubiorów i pobawić się tradycyjnymi zabawkami. Była to dla nich prawdziwa lekcja szacunku i otwartości, wobec różnic kulturowych. Podsumowaniem warsztatów jest wystawa przygotowanych kolaży, która znajduje się w szatni.
Relacja 2017-12-19, 23:12 | autor: Marta Hold-Łukasik
Przedszkolowo.pl logo