Advertisement

Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Dzień Życzliwości i Pozdrowień w P109 we Wrocławiu

W dniach 21. – 28. 11. 2016 r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu, nieco przedłużony;) Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Podczas spotkania inauguracyjnego, na sali gimnastycznej, dzieci wybrały się w podróż, której celem była Kraina Życzliwości. Po drodze musiały jednak pokonać Krainę Złości i zamieszkujące ją potwory: Leniuchella, Narzekandera oraz Bałaganiarę.
Następne dni upływały już w życzliwej atmosferze, podczas różnych zajęć i działań grupowych. Dzieci odkrywały dobrego potworka Życzliwka, którego portrety wykonywały na wystawę. Uczyły się rozpoznawania i wyrażania różnych emocji oraz budowania dobrych relacji z rówieśnikami. Poszczególne grupy, po wcześniejszym losowaniu, przygotowywały sobie niespodzianki. Były to kartki z pozdrowieniami, wzajemne odwiedziny i zabawy, drzewka życzliwości z miłymi życzeniami, wzajemne występy. Dla najbardziej życzliwych dzieci przygotowano specjalne Ordery Życzliwości.
Podczas podsumowania działań, dzieci opowiadały co znaczy być życzliwym i w jaki sposób się zachowywały. Mówiły, że miło im było, kiedy inni byli serdeczni w stosunku do nich. Jednogłośnie zdecydowały również, żeby taki dzień trwał w naszym przedszkolu już zawsze. Pamiątką po podjętych działaniach jest stworzona wystawa „Kraina Życzliwości”, którą zamieszkują wszystkie wykonane Życzliwki, a jej symbolem jest wspólnie wykonany latawiec z pozdrowieniami i miłymi słowami oraz wspaniałe słoneczniki
Relacja 2016-11-28, 22:37 | autor: Kamila Kołodziej - Śliwa
Przedszkolowo.pl logo