Oddziały dziecięce

W naszej placówce w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonuje 11 grup dziecięcych.
I A - 3 latki integracyjna
I B - 3 latki
II A - 4 latki
II B - 4 latki
II C - 4 latki
III A - 5 latki
III B - 5 latki
III C - 5 latki
IV A - 6 latki
IV B - 6 latki integracyjna
IV C - 6 latki integracyjna

Do grup integracyjnych uczęszczają dzieci z zespołem Downa, dzieci z cukrzycą, dzieci z różnymi deficytami.
Przedszkolowo.pl logo