Oddziały dziecięce

W naszej placówce w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonuje 12 grup dziecięcych.
I A - 3 latki gr. integracyjna
I B - 3 latki
I C - 3 latki
II A - 4 latki gr. integracyjna
II B - 4 latki
II C - 4 latki
III A - 5 latki gr. integracyjna
III B - 5 latki
III C - 5 latki
IV A - 6 latki
IV B - 6 latki gr. integracyjna
IV C - 6 latki gr. integracyjna

Do grup integracyjnych uczęszczają dzieci z zespołem Downa oraz dzieci z różnymi deficytami.
Przedszkolowo.pl logo