KADRA DYDAKTYCZNA

Dyrektor: Agnieszka Latacz

Wicedyrektor: Irena Młyńczak

Nauczycielki:
 • Grupa I A: Małgorzata Ślizanowska, Kamila Kołodziej - Śliwa, Marta Hold-Łukasik (pedagog)
 • Grupa I B: Kinga Duszeńko, Agnieszka Śledzińska
 • Grupa II A: Agnieszka Śledzińska, Kamila Wócik
 • Grupa II B: Tamara Ankutowicz, Katarzyna Raczkowska
 • Grupa II C: Justyna Lukaniuk, Agnieszka Sadurska
 • Grupa III A: Anna Śmigielska
 • Grupa III B: Dorota Nowak, Beata Musiał
 • Grupa III C: Anna Antosik, Anna Affa
 • Grupa IV A: Agnieszka Wyrostek, Katarzyna Trawińska
 • Grupa IV B: Natalia Lisiecka, Lilia Jagieniak, Ewa Matusz - Łazowska (pedagog)
 • Grupa IV C: Marta Borecka, Agnieszka Latacz, Irena Młyńczak, Justyna Szyszkowska (pedagog)

Specjaliści:
Psycholog:
Muzykoterapeuta: Damian Białecki
Logopeda: Justyna Lukaniuk, Lilia Jagieniak
Pedagog: Marta Hold - Łukasik, Justyna Szyszkowska, Ewa Matusz - Łazowska
Religia: Daniela Bugiel
Gimnastyka: Barbara Nowak

Język angielki prowadzą panie: Agnieszka Śledzińska, Irena Młyńczak, Agnieszka Wyrostek, Marta Borecka, Katarzyna Raczkowska
Przedszkolowo.pl logo