Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO
PRZEDSZKOLE NR 109 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WROCŁAWIUNa podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informuję), informujmy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 80a, 50-315 Wrocław.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to e-mail: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o. ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny oraz numery identyfikacyjne (np. numer rejestracyjny pojazdu) przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze należącym Administratora (podopiecznych, kadry, gości) oraz ochrony mienia.
4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się budynek Administratora mieszczący
się pod adresem ul. Nowowiejska 80a, 50-001 Wrocław oraz jego najbliższe otoczenie, w tym: wejścia i wyjścia z budynku; korytarze budynku; klatki schodowe w budynku.
5. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być firmy zajmujące się systemami IT oraz ochroną naszej placówki .
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
a gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
w sprawie.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania - w granicach określonych w przepisach prawa.
8. Posiada również Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tej formie.
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
Przedszkolowo.pl logo